Het volksspelencafe heropend op 17/9/21


indien corona het toelaat en volgens de op dat ogenblik geldende maatregelen